GET Api/Authentication/SetAuthenticationResendingMail?PublicIdentification={PublicIdentification}&Username={Username}

Kullanıcıya hesabını aktive etmek için mail gönderir.

Request Information

URI Parameters

NameDescriptionTypeAdditional information
PublicIdentification

Kullanıcının public kodu(PublicIdentificationKey)

string

Required

Username

Kullanıcı adı olarak geçerli olan mail adresi

string

Required

Body Parameters

None.

Response Information

Resource Description

CustomResponseObjectOfPersonelIdentificationObject
NameDescriptionTypeAdditional information
CustomResponseState

boolean

None.

CustomResponseMessage

string

None.

CustomObject

PersonelIdentificationObject

None.

CustomRedirectionUri

string

None.

GlobalRequestToken

string

None.

Response Formats

application/json, text/json

Sample:
{
 "CustomResponseState": true,
 "CustomResponseMessage": "sample string 2",
 "CustomObject": {
  "CurrentWorkSpaceStatus": true,
  "IdentifierName": "sample string 2",
  "city": "sample string 3",
  "CurrentMemberShip": "sample string 4",
  "CurrentMemberShipStartDate": "2024-03-03T15:29:30.1093716+03:00",
  "IdentifierAvatar": "sample string 6",
  "IdentifierFilePath": "sample string 7",
  "IdentifierGsmNumber": "sample string 8",
  "BirthDate": "2024-03-03T15:29:30.1093716+03:00",
  "Gender": "sample string 9",
  "OriginNationality_ISO": "sample string 10",
  "NationalIdentification": "sample string 11",
  "RegionalIdentification": "sample string 12",
  "DefaultWorkSpaceIdentification": "sample string 13",
  "isDeleted": true,
  "PersonelAnyIdentificationNumberStack": [
   {
    "Id": "sample string 1",
    "Key": "sample string 2",
    "Name": "sample string 3",
    "Description": "sample string 4",
    "IdentificationPublicGuid": "sample string 5",
    "Value": "sample string 6"
   },
   {
    "Id": "sample string 1",
    "Key": "sample string 2",
    "Name": "sample string 3",
    "Description": "sample string 4",
    "IdentificationPublicGuid": "sample string 5",
    "Value": "sample string 6"
   }
  ],
  "WorkSpaces": [
   {
    "WorkspaceProtectedGuid": "sample string 1",
    "WorkspacePrivateGuid": "sample string 2",
    "WorkspacePublicGuid": "sample string 3",
    "WorkSpaceName": "sample string 4",
    "WorkspaceGmt": 5,
    "WorkspaceFunctionalType": "sample string 6",
    "WorkspaceApplicationDomainInstance": "sample string 7",
    "WorkspaceExpertation": "sample string 8",
    "WorkspaceDescription": "sample string 9",
    "WorkspaceRegistrationDate": "2024-03-03T15:29:30.1103707+03:00",
    "WorkspaceAuthorPrivateKey": "sample string 11",
    "WorkspaceAuthorProtectedKey": "sample string 12",
    "ClientBrowser": "sample string 13",
    "ClientIP": "sample string 14",
    "RequesterIP": "sample string 15",
    "BrowserLanguage": "sample string 16",
    "Instance": "sample string 17",
    "Folderlink": "sample string 18",
    "WorkspaceVerificationStatus": "sample string 19",
    "WorkspaceAvatar": "sample string 20",
    "WorkspacePublicLink": "sample string 21",
    "WorkSpaceSettings": "sample string 22",
    "WorkSpaceAuthorizationTree": "sample string 23",
    "isVPNprotected": true,
    "WorkspaceClosedDate": "2024-03-03T15:29:30.1103707+03:00",
    "WorkspaceStatus": "sample string 25",
    "ClientLimit": 26,
    "ClientCount": 27,
    "ApplicationDomain": {
     "ApplicationDomainGuid": "sample string 1",
     "ApplicationDomainDescription": "sample string 2",
     "ApplicationDomainInstance": "sample string 3",
     "ApplicationStackGuid": "sample string 4",
     "ApplicationStack": {
      "ApplicationStackGuid": "sample string 1",
      "ApplicationIdentificationKey": "sample string 2",
      "ApplicationDescrition": "sample string 3",
      "ApplicationRequestID": "sample string 4",
      "ApplicationInstanceState": "sample string 5"
     }
    },
    "UserReport": {
     "AuthorIdentificationGuid": "sample string 1",
     "PersonalTestCount": [
      {
       "IdentifierName": "sample string 1",
       "PerAuthorNonConcludedTest": "sample string 2",
       "PerAuthorConcludedTest": "sample string 3",
       "PerAuthorCancelledTest": "sample string 4",
       "PerAuthorTestTotalCount": "sample string 5"
      },
      {
       "IdentifierName": "sample string 1",
       "PerAuthorNonConcludedTest": "sample string 2",
       "PerAuthorConcludedTest": "sample string 3",
       "PerAuthorCancelledTest": "sample string 4",
       "PerAuthorTestTotalCount": "sample string 5"
      }
     ]
    }
   },
   {
    "WorkspaceProtectedGuid": "sample string 1",
    "WorkspacePrivateGuid": "sample string 2",
    "WorkspacePublicGuid": "sample string 3",
    "WorkSpaceName": "sample string 4",
    "WorkspaceGmt": 5,
    "WorkspaceFunctionalType": "sample string 6",
    "WorkspaceApplicationDomainInstance": "sample string 7",
    "WorkspaceExpertation": "sample string 8",
    "WorkspaceDescription": "sample string 9",
    "WorkspaceRegistrationDate": "2024-03-03T15:29:30.1103707+03:00",
    "WorkspaceAuthorPrivateKey": "sample string 11",
    "WorkspaceAuthorProtectedKey": "sample string 12",
    "ClientBrowser": "sample string 13",
    "ClientIP": "sample string 14",
    "RequesterIP": "sample string 15",
    "BrowserLanguage": "sample string 16",
    "Instance": "sample string 17",
    "Folderlink": "sample string 18",
    "WorkspaceVerificationStatus": "sample string 19",
    "WorkspaceAvatar": "sample string 20",
    "WorkspacePublicLink": "sample string 21",
    "WorkSpaceSettings": "sample string 22",
    "WorkSpaceAuthorizationTree": "sample string 23",
    "isVPNprotected": true,
    "WorkspaceClosedDate": "2024-03-03T15:29:30.1103707+03:00",
    "WorkspaceStatus": "sample string 25",
    "ClientLimit": 26,
    "ClientCount": 27,
    "ApplicationDomain": {
     "ApplicationDomainGuid": "sample string 1",
     "ApplicationDomainDescription": "sample string 2",
     "ApplicationDomainInstance": "sample string 3",
     "ApplicationStackGuid": "sample string 4",
     "ApplicationStack": {
      "ApplicationStackGuid": "sample string 1",
      "ApplicationIdentificationKey": "sample string 2",
      "ApplicationDescrition": "sample string 3",
      "ApplicationRequestID": "sample string 4",
      "ApplicationInstanceState": "sample string 5"
     }
    },
    "UserReport": {
     "AuthorIdentificationGuid": "sample string 1",
     "PersonalTestCount": [
      {
       "IdentifierName": "sample string 1",
       "PerAuthorNonConcludedTest": "sample string 2",
       "PerAuthorConcludedTest": "sample string 3",
       "PerAuthorCancelledTest": "sample string 4",
       "PerAuthorTestTotalCount": "sample string 5"
      },
      {
       "IdentifierName": "sample string 1",
       "PerAuthorNonConcludedTest": "sample string 2",
       "PerAuthorConcludedTest": "sample string 3",
       "PerAuthorCancelledTest": "sample string 4",
       "PerAuthorTestTotalCount": "sample string 5"
      }
     ]
    }
   }
  ],
  "LegaslationObject": [
   {
    "id": 1,
    "PersonelIDentificationObject": "sample string 2",
    "InvoiceTitle": "sample string 3",
    "InvoiceAdress": "sample string 4",
    "InvoiceIBAN": "sample string 5",
    "InvoiceTaxOffice": "sample string 6",
    "InvoiceTaxNumber": "sample string 7",
    "InvoiceCountry": "sample string 8",
    "InvoiceState": "sample string 9",
    "InvoiceCity": "sample string 10",
    "InvoicePostalCode": "sample string 11",
    "InvoiceEmail": "sample string 12",
    "InvoiceContactNumber": "sample string 13",
    "RegistrationDate": "2024-03-03T15:29:30.1103707+03:00",
    "isEnterpriseAccount": true,
    "RegistrationAddress": "sample string 15"
   },
   {
    "id": 1,
    "PersonelIDentificationObject": "sample string 2",
    "InvoiceTitle": "sample string 3",
    "InvoiceAdress": "sample string 4",
    "InvoiceIBAN": "sample string 5",
    "InvoiceTaxOffice": "sample string 6",
    "InvoiceTaxNumber": "sample string 7",
    "InvoiceCountry": "sample string 8",
    "InvoiceState": "sample string 9",
    "InvoiceCity": "sample string 10",
    "InvoicePostalCode": "sample string 11",
    "InvoiceEmail": "sample string 12",
    "InvoiceContactNumber": "sample string 13",
    "RegistrationDate": "2024-03-03T15:29:30.1103707+03:00",
    "isEnterpriseAccount": true,
    "RegistrationAddress": "sample string 15"
   }
  ],
  "PersonelOtherInfo": [
   {
    "PersonEducationKey": "sample string 1",
    "PrivateIdentificationKey": "sample string 2",
    "ExpertType": "sample string 3",
    "AcademicLevel": "sample string 4",
    "GraduatedSchool": "sample string 5",
    "GraduatedDepartment": "sample string 6",
    "PersonalBiography": "sample string 7",
    "VpnAddress": "sample string 8",
    "isVpn": true,
    "isAccountVisible": true,
    "DiplomaNumber": "sample string 11"
   },
   {
    "PersonEducationKey": "sample string 1",
    "PrivateIdentificationKey": "sample string 2",
    "ExpertType": "sample string 3",
    "AcademicLevel": "sample string 4",
    "GraduatedSchool": "sample string 5",
    "GraduatedDepartment": "sample string 6",
    "PersonalBiography": "sample string 7",
    "VpnAddress": "sample string 8",
    "isVpn": true,
    "isAccountVisible": true,
    "DiplomaNumber": "sample string 11"
   }
  ],
  "WorkspaceTeam": [
   {
    "TeamPersonGuid": "sample string 1",
    "WorkSpaceGuid": "sample string 2",
    "PublicIdentifierGuid": "sample string 3",
    "DateAssign": "2024-03-03T15:29:30.1103707+03:00",
    "Status": true,
    "State": "sample string 5",
    "RegistrationDate": "2024-03-03T15:29:30.1103707+03:00",
    "CancelledDate": "2024-03-03T15:29:30.1103707+03:00"
   },
   {
    "TeamPersonGuid": "sample string 1",
    "WorkSpaceGuid": "sample string 2",
    "PublicIdentifierGuid": "sample string 3",
    "DateAssign": "2024-03-03T15:29:30.1103707+03:00",
    "Status": true,
    "State": "sample string 5",
    "RegistrationDate": "2024-03-03T15:29:30.1103707+03:00",
    "CancelledDate": "2024-03-03T15:29:30.1103707+03:00"
   }
  ],
  "IdetifiedServerDateTime": "2024-03-03T15:29:30.1103707+03:00",
  "Gmt": 16,
  "ClientBrowser": "sample string 17",
  "ClientIP": "sample string 18",
  "RequesterIP": "sample string 19",
  "BrowserLanguage": "sample string 20",
  "ProtectedIdentificationKey": "sample string 21",
  "PrivateIdentificationKey": "sample string 22",
  "PublicIdentificationKey": "sample string 23",
  "IdentifierEmail": "sample string 24",
  "IdentifierVerifiedEmail": "sample string 25",
  "IdentifierVerificationStatus": true,
  "IdentifierType": {
   "id": 1,
   "IdentifierName": "sample string 2",
   "IdentifierDescription": "sample string 3",
   "isMultiCultureContent": true
  },
  "IdentifierSoCalledGenericType": "sample string 27",
  "IdentifierGenericType": {
   "id": 1,
   "IdentifierGenericName": "sample string 2",
   "IdentifierGenreicDescription": "sample string 3",
   "isMultiCultureContent": true
  },
  "IdentificationDomain": {
   "id": 1,
   "IdentifierGenericName": "sample string 2",
   "IdentifierGenericDescription": "sample string 3",
   "isMultiCultureContent": true
  },
  "IdentifierUsername": "sample string 28",
  "IdentifierPassword": "sample string 29",
  "IdentifierRepeatPassword": "sample string 30",
  "IdentifierMemberShipStatus": "sample string 31",
  "IdentifierMemberShipStatusGuid": "sample string 32",
  "LoginButton": "sample string 33"
 },
 "CustomRedirectionUri": "sample string 3",
 "GlobalRequestToken": "sample string 4"
}

text/html

Sample:
{"CustomResponseState":true,"CustomResponseMessage":"sample string 2","CustomObject":{"CurrentWorkSpaceStatus":true,"IdentifierName":"sample string 2","city":"sample string 3","CurrentMemberShip":"sample string 4","CurrentMemberShipStartDate":"2024-03-03T15:29:30.1093716+03:00","IdentifierAvatar":"sample string 6","IdentifierFilePath":"sample string 7","IdentifierGsmNumber":"sample string 8","BirthDate":"2024-03-03T15:29:30.1093716+03:00","Gender":"sample string 9","OriginNationality_ISO":"sample string 10","NationalIdentification":"sample string 11","RegionalIdentification":"sample string 12","DefaultWorkSpaceIdentification":"sample string 13","isDeleted":true,"PersonelAnyIdentificationNumberStack":[{"Id":"sample string 1","Key":"sample string 2","Name":"sample string 3","Description":"sample string 4","IdentificationPublicGuid":"sample string 5","Value":"sample string 6"},{"Id":"sample string 1","Key":"sample string 2","Name":"sample string 3","Description":"sample string 4","IdentificationPublicGuid":"sample string 5","Value":"sample string 6"}],"WorkSpaces":[{"WorkspaceProtectedGuid":"sample string 1","WorkspacePrivateGuid":"sample string 2","WorkspacePublicGuid":"sample string 3","WorkSpaceName":"sample string 4","WorkspaceGmt":5,"WorkspaceFunctionalType":"sample string 6","WorkspaceApplicationDomainInstance":"sample string 7","WorkspaceExpertation":"sample string 8","WorkspaceDescription":"sample string 9","WorkspaceRegistrationDate":"2024-03-03T15:29:30.1103707+03:00","WorkspaceAuthorPrivateKey":"sample string 11","WorkspaceAuthorProtectedKey":"sample string 12","ClientBrowser":"sample string 13","ClientIP":"sample string 14","RequesterIP":"sample string 15","BrowserLanguage":"sample string 16","Instance":"sample string 17","Folderlink":"sample string 18","WorkspaceVerificationStatus":"sample string 19","WorkspaceAvatar":"sample string 20","WorkspacePublicLink":"sample string 21","WorkSpaceSettings":"sample string 22","WorkSpaceAuthorizationTree":"sample string 23","isVPNprotected":true,"WorkspaceClosedDate":"2024-03-03T15:29:30.1103707+03:00","WorkspaceStatus":"sample string 25","ClientLimit":26,"ClientCount":27,"ApplicationDomain":{"ApplicationDomainGuid":"sample string 1","ApplicationDomainDescription":"sample string 2","ApplicationDomainInstance":"sample string 3","ApplicationStackGuid":"sample string 4","ApplicationStack":{"ApplicationStackGuid":"sample string 1","ApplicationIdentificationKey":"sample string 2","ApplicationDescrition":"sample string 3","ApplicationRequestID":"sample string 4","ApplicationInstanceState":"sample string 5"}},"UserReport":{"AuthorIdentificationGuid":"sample string 1","PersonalTestCount":[{"IdentifierName":"sample string 1","PerAuthorNonConcludedTest":"sample string 2","PerAuthorConcludedTest":"sample string 3","PerAuthorCancelledTest":"sample string 4","PerAuthorTestTotalCount":"sample string 5"},{"IdentifierName":"sample string 1","PerAuthorNonConcludedTest":"sample string 2","PerAuthorConcludedTest":"sample string 3","PerAuthorCancelledTest":"sample string 4","PerAuthorTestTotalCount":"sample string 5"}]}},{"WorkspaceProtectedGuid":"sample string 1","WorkspacePrivateGuid":"sample string 2","WorkspacePublicGuid":"sample string 3","WorkSpaceName":"sample string 4","WorkspaceGmt":5,"WorkspaceFunctionalType":"sample string 6","WorkspaceApplicationDomainInstance":"sample string 7","WorkspaceExpertation":"sample string 8","WorkspaceDescription":"sample string 9","WorkspaceRegistrationDate":"2024-03-03T15:29:30.1103707+03:00","WorkspaceAuthorPrivateKey":"sample string 11","WorkspaceAuthorProtectedKey":"sample string 12","ClientBrowser":"sample string 13","ClientIP":"sample string 14","RequesterIP":"sample string 15","BrowserLanguage":"sample string 16","Instance":"sample string 17","Folderlink":"sample string 18","WorkspaceVerificationStatus":"sample string 19","WorkspaceAvatar":"sample string 20","WorkspacePublicLink":"sample string 21","WorkSpaceSettings":"sample string 22","WorkSpaceAuthorizationTree":"sample string 23","isVPNprotected":true,"WorkspaceClosedDate":"2024-03-03T15:29:30.1103707+03:00","WorkspaceStatus":"sample string 25","ClientLimit":26,"ClientCount":27,"ApplicationDomain":{"ApplicationDomainGuid":"sample string 1","ApplicationDomainDescription":"sample string 2","ApplicationDomainInstance":"sample string 3","ApplicationStackGuid":"sample string 4","ApplicationStack":{"ApplicationStackGuid":"sample string 1","ApplicationIdentificationKey":"sample string 2","ApplicationDescrition":"sample string 3","ApplicationRequestID":"sample string 4","ApplicationInstanceState":"sample string 5"}},"UserReport":{"AuthorIdentificationGuid":"sample string 1","PersonalTestCount":[{"IdentifierName":"sample string 1","PerAuthorNonConcludedTest":"sample string 2","PerAuthorConcludedTest":"sample string 3","PerAuthorCancelledTest":"sample string 4","PerAuthorTestTotalCount":"sample string 5"},{"IdentifierName":"sample string 1","PerAuthorNonConcludedTest":"sample string 2","PerAuthorConcludedTest":"sample string 3","PerAuthorCancelledTest":"sample string 4","PerAuthorTestTotalCount":"sample string 5"}]}}],"LegaslationObject":[{"id":1,"PersonelIDentificationObject":"sample string 2","InvoiceTitle":"sample string 3","InvoiceAdress":"sample string 4","InvoiceIBAN":"sample string 5","InvoiceTaxOffice":"sample string 6","InvoiceTaxNumber":"sample string 7","InvoiceCountry":"sample string 8","InvoiceState":"sample string 9","InvoiceCity":"sample string 10","InvoicePostalCode":"sample string 11","InvoiceEmail":"sample string 12","InvoiceContactNumber":"sample string 13","RegistrationDate":"2024-03-03T15:29:30.1103707+03:00","isEnterpriseAccount":true,"RegistrationAddress":"sample string 15"},{"id":1,"PersonelIDentificationObject":"sample string 2","InvoiceTitle":"sample string 3","InvoiceAdress":"sample string 4","InvoiceIBAN":"sample string 5","InvoiceTaxOffice":"sample string 6","InvoiceTaxNumber":"sample string 7","InvoiceCountry":"sample string 8","InvoiceState":"sample string 9","InvoiceCity":"sample string 10","InvoicePostalCode":"sample string 11","InvoiceEmail":"sample string 12","InvoiceContactNumber":"sample string 13","RegistrationDate":"2024-03-03T15:29:30.1103707+03:00","isEnterpriseAccount":true,"RegistrationAddress":"sample string 15"}],"PersonelOtherInfo":[{"PersonEducationKey":"sample string 1","PrivateIdentificationKey":"sample string 2","ExpertType":"sample string 3","AcademicLevel":"sample string 4","GraduatedSchool":"sample string 5","GraduatedDepartment":"sample string 6","PersonalBiography":"sample string 7","VpnAddress":"sample string 8","isVpn":true,"isAccountVisible":true,"DiplomaNumber":"sample string 11"},{"PersonEducationKey":"sample string 1","PrivateIdentificationKey":"sample string 2","ExpertType":"sample string 3","AcademicLevel":"sample string 4","GraduatedSchool":"sample string 5","GraduatedDepartment":"sample string 6","PersonalBiography":"sample string 7","VpnAddress":"sample string 8","isVpn":true,"isAccountVisible":true,"DiplomaNumber":"sample string 11"}],"WorkspaceTeam":[{"TeamPersonGuid":"sample string 1","WorkSpaceGuid":"sample string 2","PublicIdentifierGuid":"sample string 3","DateAssign":"2024-03-03T15:29:30.1103707+03:00","Status":true,"State":"sample string 5","RegistrationDate":"2024-03-03T15:29:30.1103707+03:00","CancelledDate":"2024-03-03T15:29:30.1103707+03:00"},{"TeamPersonGuid":"sample string 1","WorkSpaceGuid":"sample string 2","PublicIdentifierGuid":"sample string 3","DateAssign":"2024-03-03T15:29:30.1103707+03:00","Status":true,"State":"sample string 5","RegistrationDate":"2024-03-03T15:29:30.1103707+03:00","CancelledDate":"2024-03-03T15:29:30.1103707+03:00"}],"IdetifiedServerDateTime":"2024-03-03T15:29:30.1103707+03:00","Gmt":16,"ClientBrowser":"sample string 17","ClientIP":"sample string 18","RequesterIP":"sample string 19","BrowserLanguage":"sample string 20","ProtectedIdentificationKey":"sample string 21","PrivateIdentificationKey":"sample string 22","PublicIdentificationKey":"sample string 23","IdentifierEmail":"sample string 24","IdentifierVerifiedEmail":"sample string 25","IdentifierVerificationStatus":true,"IdentifierType":{"id":1,"IdentifierName":"sample string 2","IdentifierDescription":"sample string 3","isMultiCultureContent":true},"IdentifierSoCalledGenericType":"sample string 27","IdentifierGenericType":{"id":1,"IdentifierGenericName":"sample string 2","IdentifierGenreicDescription":"sample string 3","isMultiCultureContent":true},"IdentificationDomain":{"id":1,"IdentifierGenericName":"sample string 2","IdentifierGenericDescription":"sample string 3","isMultiCultureContent":true},"IdentifierUsername":"sample string 28","IdentifierPassword":"sample string 29","IdentifierRepeatPassword":"sample string 30","IdentifierMemberShipStatus":"sample string 31","IdentifierMemberShipStatusGuid":"sample string 32","LoginButton":"sample string 33"},"CustomRedirectionUri":"sample string 3","GlobalRequestToken":"sample string 4"}

application/xml, text/xml

Sample:
<CustomResponseObjectOfPersonelIdentificationObjectm4UkzHxs xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/we.net.dto">
 <CustomObject>
  <IdentificationDomain>
   <IdentifierGenericDescription>sample string 3</IdentifierGenericDescription>
   <IdentifierGenericName>sample string 2</IdentifierGenericName>
   <id>1</id>
   <isMultiCultureContent>true</isMultiCultureContent>
  </IdentificationDomain>
  <IdentifierEmail>sample string 24</IdentifierEmail>
  <IdentifierGenericType>
   <IdentifierGenericName>sample string 2</IdentifierGenericName>
   <IdentifierGenreicDescription>sample string 3</IdentifierGenreicDescription>
   <id>1</id>
   <isMultiCultureContent>true</isMultiCultureContent>
  </IdentifierGenericType>
  <IdentifierMemberShipStatus>sample string 31</IdentifierMemberShipStatus>
  <IdentifierMemberShipStatusGuid>sample string 32</IdentifierMemberShipStatusGuid>
  <IdentifierPassword>sample string 29</IdentifierPassword>
  <IdentifierRepeatPassword>sample string 30</IdentifierRepeatPassword>
  <IdentifierSoCalledGenericType>sample string 27</IdentifierSoCalledGenericType>
  <IdentifierType>
   <IdentifierDescription>sample string 3</IdentifierDescription>
   <IdentifierName>sample string 2</IdentifierName>
   <id>1</id>
   <isMultiCultureContent>true</isMultiCultureContent>
  </IdentifierType>
  <IdentifierUsername>sample string 28</IdentifierUsername>
  <IdentifierVerificationStatus>true</IdentifierVerificationStatus>
  <IdentifierVerifiedEmail>sample string 25</IdentifierVerifiedEmail>
  <LoginButton>sample string 33</LoginButton>
  <PrivateIdentificationKey>sample string 22</PrivateIdentificationKey>
  <ProtectedIdentificationKey>sample string 21</ProtectedIdentificationKey>
  <PublicIdentificationKey>sample string 23</PublicIdentificationKey>
  <BrowserLanguage>sample string 20</BrowserLanguage>
  <ClientBrowser>sample string 17</ClientBrowser>
  <ClientIP>sample string 18</ClientIP>
  <Gmt>16</Gmt>
  <IdetifiedServerDateTime>2024-03-03T15:29:30.1103707+03:00</IdetifiedServerDateTime>
  <RequesterIP>sample string 19</RequesterIP>
  <BirthDate>2024-03-03T15:29:30.1093716+03:00</BirthDate>
  <CurrentMemberShip>sample string 4</CurrentMemberShip>
  <CurrentMemberShipStartDate>2024-03-03T15:29:30.1093716+03:00</CurrentMemberShipStartDate>
  <CurrentWorkSpaceStatus>true</CurrentWorkSpaceStatus>
  <DefaultWorkSpaceIdentification>sample string 13</DefaultWorkSpaceIdentification>
  <Gender>sample string 9</Gender>
  <IdentifierAvatar>sample string 6</IdentifierAvatar>
  <IdentifierFilePath>sample string 7</IdentifierFilePath>
  <IdentifierGsmNumber>sample string 8</IdentifierGsmNumber>
  <IdentifierName>sample string 2</IdentifierName>
  <LegaslationObject>
   <IdentifierLegaslationObject>
    <InvoiceAdress>sample string 4</InvoiceAdress>
    <InvoiceCity>sample string 10</InvoiceCity>
    <InvoiceContactNumber>sample string 13</InvoiceContactNumber>
    <InvoiceCountry>sample string 8</InvoiceCountry>
    <InvoiceEmail>sample string 12</InvoiceEmail>
    <InvoiceIBAN>sample string 5</InvoiceIBAN>
    <InvoicePostalCode>sample string 11</InvoicePostalCode>
    <InvoiceState>sample string 9</InvoiceState>
    <InvoiceTaxNumber>sample string 7</InvoiceTaxNumber>
    <InvoiceTaxOffice>sample string 6</InvoiceTaxOffice>
    <InvoiceTitle>sample string 3</InvoiceTitle>
    <PersonelIDentificationObject>sample string 2</PersonelIDentificationObject>
    <RegistrationAddress>sample string 15</RegistrationAddress>
    <RegistrationDate>2024-03-03T15:29:30.1103707+03:00</RegistrationDate>
    <id>1</id>
    <isEnterpriseAccount>true</isEnterpriseAccount>
   </IdentifierLegaslationObject>
   <IdentifierLegaslationObject>
    <InvoiceAdress>sample string 4</InvoiceAdress>
    <InvoiceCity>sample string 10</InvoiceCity>
    <InvoiceContactNumber>sample string 13</InvoiceContactNumber>
    <InvoiceCountry>sample string 8</InvoiceCountry>
    <InvoiceEmail>sample string 12</InvoiceEmail>
    <InvoiceIBAN>sample string 5</InvoiceIBAN>
    <InvoicePostalCode>sample string 11</InvoicePostalCode>
    <InvoiceState>sample string 9</InvoiceState>
    <InvoiceTaxNumber>sample string 7</InvoiceTaxNumber>
    <InvoiceTaxOffice>sample string 6</InvoiceTaxOffice>
    <InvoiceTitle>sample string 3</InvoiceTitle>
    <PersonelIDentificationObject>sample string 2</PersonelIDentificationObject>
    <RegistrationAddress>sample string 15</RegistrationAddress>
    <RegistrationDate>2024-03-03T15:29:30.1103707+03:00</RegistrationDate>
    <id>1</id>
    <isEnterpriseAccount>true</isEnterpriseAccount>
   </IdentifierLegaslationObject>
  </LegaslationObject>
  <NationalIdentification>sample string 11</NationalIdentification>
  <OriginNationality_ISO>sample string 10</OriginNationality_ISO>
  <PersonelAnyIdentificationNumberStack>
   <PersonelIdentificationNumberStack>
    <Description>sample string 4</Description>
    <Id>sample string 1</Id>
    <IdentificationPublicGuid>sample string 5</IdentificationPublicGuid>
    <Key>sample string 2</Key>
    <Name>sample string 3</Name>
    <Value>sample string 6</Value>
   </PersonelIdentificationNumberStack>
   <PersonelIdentificationNumberStack>
    <Description>sample string 4</Description>
    <Id>sample string 1</Id>
    <IdentificationPublicGuid>sample string 5</IdentificationPublicGuid>
    <Key>sample string 2</Key>
    <Name>sample string 3</Name>
    <Value>sample string 6</Value>
   </PersonelIdentificationNumberStack>
  </PersonelAnyIdentificationNumberStack>
  <PersonelOtherInfo>
   <PersonelOtherInfo>
    <AcademicLevel>sample string 4</AcademicLevel>
    <DiplomaNumber>sample string 11</DiplomaNumber>
    <ExpertType>sample string 3</ExpertType>
    <GraduatedDepartment>sample string 6</GraduatedDepartment>
    <GraduatedSchool>sample string 5</GraduatedSchool>
    <PersonEducationKey>sample string 1</PersonEducationKey>
    <PersonalBiography>sample string 7</PersonalBiography>
    <PrivateIdentificationKey>sample string 2</PrivateIdentificationKey>
    <VpnAddress>sample string 8</VpnAddress>
    <isAccountVisible>true</isAccountVisible>
    <isVpn>true</isVpn>
   </PersonelOtherInfo>
   <PersonelOtherInfo>
    <AcademicLevel>sample string 4</AcademicLevel>
    <DiplomaNumber>sample string 11</DiplomaNumber>
    <ExpertType>sample string 3</ExpertType>
    <GraduatedDepartment>sample string 6</GraduatedDepartment>
    <GraduatedSchool>sample string 5</GraduatedSchool>
    <PersonEducationKey>sample string 1</PersonEducationKey>
    <PersonalBiography>sample string 7</PersonalBiography>
    <PrivateIdentificationKey>sample string 2</PrivateIdentificationKey>
    <VpnAddress>sample string 8</VpnAddress>
    <isAccountVisible>true</isAccountVisible>
    <isVpn>true</isVpn>
   </PersonelOtherInfo>
  </PersonelOtherInfo>
  <RegionalIdentification>sample string 12</RegionalIdentification>
  <WorkSpaces>
   <WorkSpace>
    <ApplicationDomain>
     <ApplicationDomainDescription>sample string 2</ApplicationDomainDescription>
     <ApplicationDomainGuid>sample string 1</ApplicationDomainGuid>
     <ApplicationDomainInstance>sample string 3</ApplicationDomainInstance>
     <ApplicationStack>
      <ApplicationDescrition>sample string 3</ApplicationDescrition>
      <ApplicationIdentificationKey>sample string 2</ApplicationIdentificationKey>
      <ApplicationInstanceState>sample string 5</ApplicationInstanceState>
      <ApplicationRequestID>sample string 4</ApplicationRequestID>
      <ApplicationStackGuid>sample string 1</ApplicationStackGuid>
     </ApplicationStack>
     <ApplicationStackGuid>sample string 4</ApplicationStackGuid>
    </ApplicationDomain>
    <BrowserLanguage>sample string 16</BrowserLanguage>
    <ClientBrowser>sample string 13</ClientBrowser>
    <ClientCount>27</ClientCount>
    <ClientIP>sample string 14</ClientIP>
    <ClientLimit>26</ClientLimit>
    <Folderlink>sample string 18</Folderlink>
    <Instance>sample string 17</Instance>
    <RequesterIP>sample string 15</RequesterIP>
    <UserReport>
     <AuthorIdentificationGuid>sample string 1</AuthorIdentificationGuid>
     <PersonalTestCount>
      <PersonalTestCount>
       <IdentifierName>sample string 1</IdentifierName>
       <PerAuthorCancelledTest>sample string 4</PerAuthorCancelledTest>
       <PerAuthorConcludedTest>sample string 3</PerAuthorConcludedTest>
       <PerAuthorNonConcludedTest>sample string 2</PerAuthorNonConcludedTest>
       <PerAuthorTestTotalCount>sample string 5</PerAuthorTestTotalCount>
      </PersonalTestCount>
      <PersonalTestCount>
       <IdentifierName>sample string 1</IdentifierName>
       <PerAuthorCancelledTest>sample string 4</PerAuthorCancelledTest>
       <PerAuthorConcludedTest>sample string 3</PerAuthorConcludedTest>
       <PerAuthorNonConcludedTest>sample string 2</PerAuthorNonConcludedTest>
       <PerAuthorTestTotalCount>sample string 5</PerAuthorTestTotalCount>
      </PersonalTestCount>
     </PersonalTestCount>
    </UserReport>
    <WorkSpaceAuthorizationTree>sample string 23</WorkSpaceAuthorizationTree>
    <WorkSpaceName>sample string 4</WorkSpaceName>
    <WorkSpaceSettings>sample string 22</WorkSpaceSettings>
    <WorkspaceApplicationDomainInstance>sample string 7</WorkspaceApplicationDomainInstance>
    <WorkspaceAuthorPrivateKey>sample string 11</WorkspaceAuthorPrivateKey>
    <WorkspaceAuthorProtectedKey>sample string 12</WorkspaceAuthorProtectedKey>
    <WorkspaceAvatar>sample string 20</WorkspaceAvatar>
    <WorkspaceClosedDate>2024-03-03T15:29:30.1103707+03:00</WorkspaceClosedDate>
    <WorkspaceDescription>sample string 9</WorkspaceDescription>
    <WorkspaceExpertation>sample string 8</WorkspaceExpertation>
    <WorkspaceFunctionalType>sample string 6</WorkspaceFunctionalType>
    <WorkspaceGmt>5</WorkspaceGmt>
    <WorkspacePrivateGuid>sample string 2</WorkspacePrivateGuid>
    <WorkspaceProtectedGuid>sample string 1</WorkspaceProtectedGuid>
    <WorkspacePublicGuid>sample string 3</WorkspacePublicGuid>
    <WorkspacePublicLink>sample string 21</WorkspacePublicLink>
    <WorkspaceRegistrationDate>2024-03-03T15:29:30.1103707+03:00</WorkspaceRegistrationDate>
    <WorkspaceStatus>sample string 25</WorkspaceStatus>
    <WorkspaceVerificationStatus>sample string 19</WorkspaceVerificationStatus>
    <isVPNprotected>true</isVPNprotected>
   </WorkSpace>
   <WorkSpace>
    <ApplicationDomain>
     <ApplicationDomainDescription>sample string 2</ApplicationDomainDescription>
     <ApplicationDomainGuid>sample string 1</ApplicationDomainGuid>
     <ApplicationDomainInstance>sample string 3</ApplicationDomainInstance>
     <ApplicationStack>
      <ApplicationDescrition>sample string 3</ApplicationDescrition>
      <ApplicationIdentificationKey>sample string 2</ApplicationIdentificationKey>
      <ApplicationInstanceState>sample string 5</ApplicationInstanceState>
      <ApplicationRequestID>sample string 4</ApplicationRequestID>
      <ApplicationStackGuid>sample string 1</ApplicationStackGuid>
     </ApplicationStack>
     <ApplicationStackGuid>sample string 4</ApplicationStackGuid>
    </ApplicationDomain>
    <BrowserLanguage>sample string 16</BrowserLanguage>
    <ClientBrowser>sample string 13</ClientBrowser>
    <ClientCount>27</ClientCount>
    <ClientIP>sample string 14</ClientIP>
    <ClientLimit>26</ClientLimit>
    <Folderlink>sample string 18</Folderlink>
    <Instance>sample string 17</Instance>
    <RequesterIP>sample string 15</RequesterIP>
    <UserReport>
     <AuthorIdentificationGuid>sample string 1</AuthorIdentificationGuid>
     <PersonalTestCount>
      <PersonalTestCount>
       <IdentifierName>sample string 1</IdentifierName>
       <PerAuthorCancelledTest>sample string 4</PerAuthorCancelledTest>
       <PerAuthorConcludedTest>sample string 3</PerAuthorConcludedTest>
       <PerAuthorNonConcludedTest>sample string 2</PerAuthorNonConcludedTest>
       <PerAuthorTestTotalCount>sample string 5</PerAuthorTestTotalCount>
      </PersonalTestCount>
      <PersonalTestCount>
       <IdentifierName>sample string 1</IdentifierName>
       <PerAuthorCancelledTest>sample string 4</PerAuthorCancelledTest>
       <PerAuthorConcludedTest>sample string 3</PerAuthorConcludedTest>
       <PerAuthorNonConcludedTest>sample string 2</PerAuthorNonConcludedTest>
       <PerAuthorTestTotalCount>sample string 5</PerAuthorTestTotalCount>
      </PersonalTestCount>
     </PersonalTestCount>
    </UserReport>
    <WorkSpaceAuthorizationTree>sample string 23</WorkSpaceAuthorizationTree>
    <WorkSpaceName>sample string 4</WorkSpaceName>
    <WorkSpaceSettings>sample string 22</WorkSpaceSettings>
    <WorkspaceApplicationDomainInstance>sample string 7</WorkspaceApplicationDomainInstance>
    <WorkspaceAuthorPrivateKey>sample string 11</WorkspaceAuthorPrivateKey>
    <WorkspaceAuthorProtectedKey>sample string 12</WorkspaceAuthorProtectedKey>
    <WorkspaceAvatar>sample string 20</WorkspaceAvatar>
    <WorkspaceClosedDate>2024-03-03T15:29:30.1103707+03:00</WorkspaceClosedDate>
    <WorkspaceDescription>sample string 9</WorkspaceDescription>
    <WorkspaceExpertation>sample string 8</WorkspaceExpertation>
    <WorkspaceFunctionalType>sample string 6</WorkspaceFunctionalType>
    <WorkspaceGmt>5</WorkspaceGmt>
    <WorkspacePrivateGuid>sample string 2</WorkspacePrivateGuid>
    <WorkspaceProtectedGuid>sample string 1</WorkspaceProtectedGuid>
    <WorkspacePublicGuid>sample string 3</WorkspacePublicGuid>
    <WorkspacePublicLink>sample string 21</WorkspacePublicLink>
    <WorkspaceRegistrationDate>2024-03-03T15:29:30.1103707+03:00</WorkspaceRegistrationDate>
    <WorkspaceStatus>sample string 25</WorkspaceStatus>
    <WorkspaceVerificationStatus>sample string 19</WorkspaceVerificationStatus>
    <isVPNprotected>true</isVPNprotected>
   </WorkSpace>
  </WorkSpaces>
  <WorkspaceTeam>
   <WorkSpaceTeam>
    <CancelledDate>2024-03-03T15:29:30.1103707+03:00</CancelledDate>
    <DateAssign>2024-03-03T15:29:30.1103707+03:00</DateAssign>
    <PublicIdentifierGuid>sample string 3</PublicIdentifierGuid>
    <RegistrationDate>2024-03-03T15:29:30.1103707+03:00</RegistrationDate>
    <State>sample string 5</State>
    <Status>true</Status>
    <TeamPersonGuid>sample string 1</TeamPersonGuid>
    <WorkSpaceGuid>sample string 2</WorkSpaceGuid>
   </WorkSpaceTeam>
   <WorkSpaceTeam>
    <CancelledDate>2024-03-03T15:29:30.1103707+03:00</CancelledDate>
    <DateAssign>2024-03-03T15:29:30.1103707+03:00</DateAssign>
    <PublicIdentifierGuid>sample string 3</PublicIdentifierGuid>
    <RegistrationDate>2024-03-03T15:29:30.1103707+03:00</RegistrationDate>
    <State>sample string 5</State>
    <Status>true</Status>
    <TeamPersonGuid>sample string 1</TeamPersonGuid>
    <WorkSpaceGuid>sample string 2</WorkSpaceGuid>
   </WorkSpaceTeam>
  </WorkspaceTeam>
  <city>sample string 3</city>
  <isDeleted>true</isDeleted>
 </CustomObject>
 <CustomRedirectionUri>sample string 3</CustomRedirectionUri>
 <CustomResponseMessage>sample string 2</CustomResponseMessage>
 <CustomResponseState>true</CustomResponseState>
 <GlobalRequestToken>sample string 4</GlobalRequestToken>
</CustomResponseObjectOfPersonelIdentificationObjectm4UkzHxs>