GET Api/InventoryHistoryObject/PastInventoryByClient?AccountNumber={AccountNumber}&ClientNumber={ClientNumber}

Pragmatist bünyesinde kayıtlı olan danışanların iptal olan testler hariç bütün tanımlanan testleri listeler.

Request Information

URI Parameters

NameDescriptionTypeAdditional information
AccountNumber

string

Required

ClientNumber

Danışan Numarası

string

Required

Body Parameters

None.

Response Information

Resource Description

CustomResponseObjectOfIEnumerableOfAssignedClientApplications
NameDescriptionTypeAdditional information
CustomResponseState

boolean

None.

CustomResponseMessage

string

None.

CustomObject

Collection of AssignedClientApplications

None.

CustomRedirectionUri

string

None.

GlobalRequestToken

string

None.

Response Formats

application/json

Sample:

Sample not available.

text/json

Sample:

Sample not available.

text/html

Sample:

Sample not available.

application/xml

Sample:

Sample not available.

text/xml

Sample:

Sample not available.